Dagsorden til General forsamling 2016
Skrevet af webmaster d. April 18 2016 07:50:31
Hørup d.15. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trompeterager
Tirsdag d. 26. april kl. 19.00
Knøs´ gård, Stor sal


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning

4) Valg til bestyrelsen.
i. På valg er:
ii. Formand: Anton Klaaby, Trompeterager 26, modtager genvalg
iii. 1. Suppleant: Brian Mikkelsen, Trompeterager 36, modtager genvalg
iv. 2. Suppleant: Jonna Hollensen, Trompeterager 42, modtager genvalg

5) Valg af revisor og revisorsuppleant
i. På valg er:
ii. Revisor; Christian Dumstrei, Trompeterager 27, Modtager genvalg
iii. Revisorsuppleant Sonja Jeppesen, Trompeterager 34, modtager genvalg.

6) Indkomne forslag
i. Forslag fremlagt af Søren Laue Schulz nr 24, ”Nabo Hjælp” skilte;
” Have flere Nabo skilte ved vores cykelsti, måske her ned ved os og måske ved en af de andre.
Eller måske ved alle tre, de var jo ikke så dyre, så vidt jeg ved :-) ”

7) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2017.
i. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2017 fastsat uændret til 350,00 kr.


8) Eventuelt.

P.B.V
Bestyrelsen

Udvidet nyhedstekst
Hørup d.15. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trompeterager
Tirsdag d. 26. april kl. 19.00
Knøs´ gård, Stor sal


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens beretning

4) Valg til bestyrelsen.
i. På valg er:
ii. Formand: Anton Klaaby, Trompeterager 26, modtager genvalg
iii. 1. Suppleant: Brian Mikkelsen, Trompeterager 36, modtager genvalg
iv. 2. Suppleant: Jonna Hollensen, Trompeterager 42, modtager genvalg

5) Valg af revisor og revisorsuppleant
i. På valg er:
ii. Revisor; Christian Dumstrei, Trompeterager 27, Modtager genvalg
iii. Revisorsuppleant Sonja Jeppesen, Trompeterager 34, modtager genvalg.

6) Indkomne forslag
i. Forslag fremlagt af Søren Laue Schulz nr 24, ”Nabo Hjælp” skilte;
” Have flere Nabo skilte ved vores cykelsti, måske her ned ved os og måske ved en af de andre.
Eller måske ved alle tre, de var jo ikke så dyre, så vidt jeg ved :-) ”

7) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2017.
i. Bestyrelsen foreslår kontingent for 2017 fastsat uændret til 350,00 kr.


8) Eventuelt.

P.B.V
Bestyrelsen